Quay phim phóng sự cưới - cách kể câu chuyện ngày cưới bằng những thước phim thật sống động với những góc máy đầy nghệ thuật và cô đọng. Môi thước phim cưới, phóng sự cưới là sự đầu tư tâm huyết và nỗ lực hết mình để cho ra những sản phẩm độc đáo và chuyên nghiệp

LƯU GIỮ NHỮNG KHOẢNH KHẮC HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO CÙNG GÓI QUAY - CHỤP ẢNH PHÓNG SỰ CƯỚI

Quay phim & chụp ảnh sự kiện cưới hỏi

 • Địa điểm: Nội thành Hà Nội (Ngoại thành phát sinh theo thỏa thuận)
 • Thời gian: Tối đa 4 tiếng (phát sinh thỏa thuận)
 • Số máy chụp: 01 góc máy (giá cho ngày ăn hỏi hoặc cưới)
 • Nhận toàn bộ file gốc
 • Photoshop chỉnh màu 1 bộ ảnh chọn lọc đẹp
 • Tặng 50 ảnh 13x18 ép plastic
 • Địa điểm: Nội thành Hà Nội (Ngoại thành phát sinh theo thỏa thuận)
 • Thời gian: Tối đa 4 tiếng/1 sự kiện (phát sinh thỏa thuận)
 • Số máy chụp: 01 góc máy (giá cho trọn gói: ăn hỏi + cưới)
 • Nhận toàn bộ file gốc
 • Photoshop chỉnh màu 1 bộ ảnh chọn lọc đẹp
 • Tặng 50 ảnh 13x18 ép plastic
 • Tặng 01 ảnh 20x30 ép gỗ
 • Địa điểm: Nội thành Hà Nội (Ngoại thành phát sinh theo thỏa thuận)
 • Thời gian: Tối đa 4 tiếng/1 sự kiện. Giá trọn gói: ăn hỏi + cưới
 • Số máy chụp: 01 góc máy ngày ăn hỏi + 02 góc máy ngày cưới
 • Nhận toàn bộ file gốc
 • Photoshop chỉnh màu 1 bộ ảnh chọn lọc đẹp
 • Tặng 50 ảnh 13x18 ép plastic
 • Tặng 01 ảnh 20x30 ép gỗ
 • Địa điểm: Nội thành Hà Nội (Ngoại thành phát sinh theo thỏa thuận)
 • Thời gian: Tối đa 4 tiếng/1 sự kiện. Giá trọn gói: ăn hỏi + cưới
 • Số máy chụp: 02 góc máy ngày ăn hỏi + 02 góc máy ngày cưới
 • Nhận toàn bộ file gốc
 • Photoshop chỉnh màu 1 bộ ảnh chọn lọc đẹp
 • Tặng 01 album 25x25 = 15 tờ (30 trang)
 • Địa điểm: Nội thành Hà Nội (Ngoại thành phát sinh theo thỏa thuận)
 • Thời gian: Tối đa 4 tiếng/1 sự kiện. Giá trọn gói: ăn hỏi hoặc cưới
 • Số máy chụp: 01 góc máy truyền thống
 • Nhận toàn bộ file gốc
 • 01 clip dựng hoàn chỉnh
 • Tặng 01 usb lưu file full HD
 • Địa điểm: Nội thành Hà Nội (Ngoại thành phát sinh theo thỏa thuận)
 • Thời gian: Tối đa 4 tiếng/1 sự kiện. Giá trọn gói: ăn hỏi + cưới
 • Số máy chụp: 01 góc máy truyền thống hoặc hightlight tùy chọn
 • Nhận toàn bộ file gốc
 • 01 clip dựng hoàn chỉnh hoặc 01 clip dài từ 4-6 phút dạng hightlight
 • Tặng 01 usb lưu file full HD
 • Địa điểm: Nội thành Hà Nội (Ngoại thành phát sinh theo thỏa thuận)
 • Thời gian: Tối đa 4 tiếng/1 sự kiện. Giá trọn gói: ăn hỏi + cưới
 • Số máy chụp: 01 góc máy ngày ăn hỏi + 02 góc máy ngày cưới
 • Nhận toàn bộ file gốc
 • 01 clip dựng hoàn chỉnh hoặc 01 clip dài từ 4-6 phút dạng hightlight
 • 01 file full truyền thống toàn bộ sự kiện
 • Tặng 01 usb lưu file full HD
 • Địa điểm: Nội thành Hà Nội (Ngoại thành phát sinh theo thỏa thuận)
 • Thời gian: Tối đa 4 tiếng/1 sự kiện. Giá trọn gói: ăn hỏi + cưới
 • Số máy chụp: 02 góc máy ngày ăn hỏi + 02 góc máy ngày cưới
 • Nhận toàn bộ file gốc
 • 01 clip dựng hoàn chỉnh hoặc 01 clip dài từ 4-6 phút dạng hightlight
 • 01 file full truyền thống toàn bộ sự kiện
 • Tặng 01 usb lưu file full HD